ZŠ - Závěrečná slavnost aneb Jak jsme se loučili s deváťáky

31.07.2016 13:55

Školní rok utekl jako voda a nadešel poslední den školy, na který se nejen žáci, ale i učitelé vždy těší, protože poté, co se rozdá vysvědčení, mohou začít prázdniny. V janovické škole tomu bylo ale trochu jinak. Radost z blížících se prázdnin střídaly slzy loučení. Žáci deváté třídy si totiž plně uvědomovali, že tímto dnem končí jejich etapa života prožitá na základní škole. Smutek ve tvářích svědčil o tom, že loučení je pro ně velmi těžké a na základní školu v Janovicích budou velmi rádi vzpomínat.

Devátá třída se s pracovníky školy a se svými mladšími spolužáky rozloučila důstojně. Žáci si připravili originální a atraktivní program. Slavnost zahájili společným vystoupením s předškolními dětmi, kdy zazpívali píseň Hlídač krav od Jaromíra Nohavici. Poté deváťáci pasovali své mladší kamarády na prvňáčky.

V průběhu slavnosti byly uděleny tři ředitelské pochvaly a byli vyzdviženi žáci, kteří dosahují úspěchů v mimoškolních aktivitách. Shrnutí své práce z uplynulého školního roku si připravila Žákovská rada a na ně poté navázal Ekotým. Promluvil rovněž starosta obce.

Také my jsme mohli zhlédnout fotografie z uplynulých let žáků deváté třídy strávených ve školních lavicích a byli jsme svědky pasování osmé třídy na devátou.

Deváťáci obecenstvo pobavili svým tanečním vystoupením, zvláště chlapci potvrdili, že mají smysl pro humor. Velkého úspěchu dosáhli také dramatickým ztvárněním řemesel, na které navázali představením svých budoucích středních škol.

Vyvrcholením slavnosti bylo loučení se deváťáků s pedagogy a tečkou na závěr byl proslov třídní učitelky Drahomíry Žižkové.

Deváté třídě velmi děkujeme za jejich pečlivý a zodpovědný přístup k tvorbě programu závěrečné slavnosti a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další životní etapě.

Připravila Mgr. Miriam Szromková