Zápis k předškolnímu vzdělávání

01.03.2011 09:03

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Janovicích pro školní rok 2011/2012 proběhne

24. 3. 2011 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ. Předpokládaný počet volných míst je 15.

 

Kritéria pro přijetí dětí:

-         Trvalé bydliště dítěte v Janovicích

-         Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 – předškoláci

-         Dosažení 3 let dítěte

-         Opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém škol. roce

 

Při zápisu je nutné předložit:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Lékařské potvrzení o pravidelném očkování dítěte
    Formulář pro lékaře: vyjadreni_lekare.doc (20 kB)