Zápis dětí do MŠ

12.02.2010 09:55

Vážení rodiče,
zápis dětí do Mateřské školy pro šk. rok 2010/2011  proběhne

23. března (Úterý) v 14:00-17:00.

Při zápisu je nutné předložit očkovací průkaz dítěte. 
(Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví )