Slavnost čtení

01.06.2010 12:18

V ZŠ Janovice se ve středu 23. června 2010 uskuteční Slavnost čtení.

       

Pro tuto akci jsme si stanovili tyto cíle:

1. Ukázat dětem, že četba může být zajímavá a „snesitelná“ 

2. Polidštit jednotlivé autory různých žánrů.

3. Nastínit, jak literatura může být hravá.

4. Nabídnout jednotlivé žánry.

5. Spolupracovat napříč ročníky.

6. Sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

 

Děti budou pracovat napříč ročníky v jednotlivých kategoriích a budou si moci vybrat žánr, kterým se budou chtít zabývat. Například v nejstarší kategorii budou dětem nabídnuta tato témata: Detektivka, Literatura faktu, Cestopisy a Egypt a faraóni.

Na setkání s dětmi netradičním způsobem se těší pedagogičtí pracovníci školy, kteří budou na webových stránkách průběžně zveřejňovat další informace (např. náplně dílen).