Školství na Bystrém

29.07.2010 14:58

Otázka školní docházky zůstávala dlouho nevyřešena, protože i po zřízení školy. Je nepravděpodobné, že by děti docházely až do školy ve Skalici. Snad roku 1820 mohly některé děti začít docházet do školy v Janovicích. Teprve výnosem ze dne 21. 10. 1871 bylo okresním školním úřadem uloženo starostovi obce, aby byla v osadě Bystré zřízena docházková škola. Šlo o jednu třídu, která by příslušela ke kmenové škole v Janovicích. Ke zřízení docházkové školy nedošlo. Proto žáci navštěvovali školu v Krásné, na Borové a od roku 1900 v Lubně. Když posledně zmiňovaná obec odmítla ve školním roce 1904-1905 děti z Bystrého přijmout, domáhali se občané zřízení vlastní školy. Ta byla zřízena v roce 1907, kdy v domě č. 145 byla zajištěna učebna. Protože se vyučovalo ve skromných a stísněných podmínkách, dožadovali se občané zlepšení situace. Situace se vyostřila natolik, že roce 1908 a 1920 žádali, aby se osada osamostatnila jako samosprávná obec.

Po čase pronajala obec místnost v domě č. 60, kde se vyučovalo až do roku 1923. Tehdy byla na Bystrém konečně postavena zděn školní budova o dvou učebnách s bytem pro správce školy. Ve své původní podobě sloužila do roku 1973, kdy byla provedena generální oprava.

I na Bystrém pozvolna ubývalo školou povinných dětí. To vedlo k reorganizaci v roce 1977, při níž byla škola na Bystrém zrušena jako samostatná jednotka a stala se součástí ZŠ Janovice. Od té doby se zde vyučovaly vždy dvě třídy janovické školy.

Provoz školy na Bystrém byl ukončen v červnu roku 2002.

Před vchodem do budovy stojí památník padlým za 1. a 2. světové války. Byl postaven zásluhou místních občanů. K slavnostnímu odhalení došlo 4. 5. 1947.