Zájem o školní družinu ve školním roce 2010/2011

23.03.2010 14:30

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že již v měsíci dubnu zjišťujeme předběžný zájem 
o školní družinu v příštím školním roce. Zájem je orientační a bude sloužit jako podklad pro organizici šk. roku 2010/2011. Děti, které již družinu navštěvují, dostanou informace 
o možnostech ŠD i návratku od vychovatelky. Pokud by někdo měl zájem o pobyt ve školní družině a doposud ji nenavštěvoval, může se obrátit na vedoucí vychovatelku 
Hanu Kimlovou, tel: 724 046 830.