"Sezame, otevři se..."

28.09.2010 11:06

Nový školní rok jsme s dětmi prvního stupně započali hned zvesela. Prorazili jsme totiž velmi známé rčení, jehož slova zní "Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi". A tak jsme si na půdu naší školy pozvali vynikající herce občanského sdružení HarmoniaUniversalis z Českých Budějovic, kteří se nám postarali o jeden báječně započatý den skrze interaktivní představení nazvané "Sezame, otevři se." A proč interaktivní? Zkrátka proto, že děti byly na mnoha místech přímo vtahovány do děje a mohly spontánně reagovat na aktuálně navozené téma. Žáci mohli slyšet originální písně, být sami tvůrčími, odpovídat na kladené otázky a svižně prožívat hodinový program naplněný až po okraj řadou poučných slov a vskutku výchovných myšlenek. Sdružení HarmoniaUniversalis totiž zaměřuje svou činnost na „čtyři motivační programy inspirace a podpory v oblastech prevence patologických jevů, etické výchovy, kulturního a myšlenkového ukotvení osobnosti v dnešní společnosti." (citace vyňatá z průvodního dopisu sdružení) Svůj záměr a cíl naplnili i v případě svého vystoupení na naší škole, jelikož respektují dětský svět a nechávají se inspirovat dětskou přirozeností a jejich nepodmíněnými reakcemi.     

I naši žáci druhého až pátého ročníku se aktivně prosadili, protože ono vystoupení opravdu nemohlo nechat nikoho chladným. A tak se naše multifunkční učebna 16. září třásla v základech, když děti doprovázely zpěv účinkujících tleskáním či hlasitým projevem skrze své dětské hlasivky. Herci se skrytě dotkly problematiky volného času dětí – jejich vysedávání u počítačů či televizorů namísto času tráveného v prostředí přírody s kamarády. Z představení jsme mohli vycítit také otázku nedostatečné četby knih, což vede k nevzdělanosti a k nedostatečnému rozvoji dětské fantazie. Ústřední postavou představení se stal Pan Hloupost, který nabádal děti k lenošení a nic nedělání. A jak už to tak bývá, oponoval mu Pan Moudrost, který zdůražnoval rizika a negativní dopady dnešního přetechnizovaného světa na dětskou mysl, zmínil se o zbabělosti, kterou projevují silnější, jež si troufají na slabší, apod. Jednalo se opravdu o bravurní vystoupení, které zcela naplnilo slova tvůrců:

Neříkejme dětem „čtěte,“ ale dejme jim knihu, kterou si budou chtít přečíst.

Neříkejme jim „neseď u PC,“ ale nabídněme jim činnost, která je zaujme.

Nementorujme „jak to mluvíš, jak se to chováš,“ ale dávejme následováníhodný příklad.

Neříkejme dětem „teď ne,“ ale pojďme si s nimi hrát.   

Citace přejaté z průvodního dopisu

Jsme velmi rádi, že nám bylo umožněno zmiňované představení realizovat. A protože se jedná o program na pokračování, už nyní se velmi těšíme na druhou část nazvanou "Rozsviťte hvězdy“.

Mgr. Lukáš Pitřík