Dne 8. 2. 2010 bude ředitelské volno (platí pro ZŠ)

28.01.2010 10:42

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí sociálních zařízení vyhlašuji v souladu
s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na

8. února

volný den (ředitelské volno)

V uvedeném termínu se nebude vyučovat.

 

Mgr. Jan Ledvoň, ředitel školy