Soutěž v uměleckém přednesu

21.04.2010 12:37

Měsíc březen bývá již několik let tradičně považován za Měsíc knihy. Při této příležitosti jsme se i v letošním školním roce rozhodli dne 31. března uspořádat pro naše žáky školní kolo soutěže v uměleckém přednesu. A stálo to opravdu za to. Děti si mohly dle svého uvážení vybrat z prozaických či básnických textů, s pomocí nichž a skrze které nám předvedly svou dovednost překonat nervozitu, nastudovat si díla autorů známých i méně známých a postavit se směle před své spolužáky s cílem podělit se s námi o kulturní zážitek. Tentokrát se do soutěže zapojilo celkem devět žáků. Básně ladně střídaly prózu a my si mohli naplno vychutnávat napětí, krásu slova, estetické cítění vyjádřené verši i příběhy či balady méně veselé. Díky recitaci žáků jsme se tedy "setkali" s takovými autory, jako byli Karel Hynek Mácha, Heinrich Heine, Petr Bezruč, Jan Werich, Jiří Voskovec či Karel Jaromír Erben a další. Porota letos "zasedla za svůj stůl" v následujícím složení: pan učitel Milan Pavelek, paní učitelka Jana Kawuloková a pan učitel Lukáš Pitřík. Rozhodnout o prvních třech místech ve dvou kategoriích nebylo vůbec snadné. Výkony žáků byly opravdu velmi působivé, byť se občas objevilo menší "klopýtnutí". A tak konečná listina vítězů získala tuto podobu:

V mladší kategorii obsadila nádherné první místo Karolína Zpěváčková (7. třída) s básní Petra Bezruče Ondráš. Druhé místo připadlo Kristýně Stillerové (6. třída), jež vystoupila
s básní Loutkový svět od neznámého autora. Třetí příčka pak padla na Ivetu Raškovou 
s básní Papírová loďka.

Ve starší kategorii bylo konečné pořadí následující: Na pomyslný vrchol se díky svému nádhernému přednesu vyhoupla Pavlína Zpěváčková (8. třída), druhé místo padlo do klína Janě Kojecké (9. třída) za náročnou recitaci textu Heinricha Heina Lorelei a třetí bronzová příčka skončila v rukou Barbory Máchové (9. třída). Žákyně byly obdarovány diplomy a věcnými cenami.

Věříme, že si žáci onu soutěž naplno vychutnali a opět poodkryli špetku svých dovedností. Všem zúčastněným děkujeme za příjemný a nezapomenutelný zážitek. Vítězům blahopřejeme a již nyní se těšíme na příští školní rok.

Mgr. Lukáš Pitřík