Recitační soutěž žáků I. stupně

01.03.2011 08:49

Poslední den v měsíci lednu je vždy spojen s rozdáváním vysvědčení. Pro prvňáčky to byla událost, kterou prožívali poprvé ve svém životě a těšili se, až ukážou své první vysvědčení rodičům, babičkám, dědečkům. Ti starší již prožívali pocity různé, podle toho jak se jim dařilo a jak se snažili v prvním pololetí. Již druhým rokem se snažíme žákům prvního stupně zpříjemnit tento slavnostní den školní recitační soutěží.

Žáci si během celého ledna vybírali a učili básně, se kterými pak soutěžili v třídním kole. Ve třídách byli zvoleni ti nejlepší, kteří postoupili do školního kola.

Kategorie se lišily náročností a výběrem básně. Důležitou součástí přednesu byla interpretace básně jednotlivými žáky. Jak celá soutěž dopadla?

 

I. kategorie :                         II. Kategorie :                      III. kategorie :

1. Géryková Helena                   1. Ladislav Boor                      1. Bína Pavel

2. Machová Kateřina                  2. Velčovská Barbara              2. Suranová Nina

3. Jakub Kubica                         3. Špok Marek                        3. Marková Kateřina

 

Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a odvahu, s jakou se do soutěže pustili. Pochvalu zaslouží ale i všichni ostatní, kteří se báseň naučili a zúčastnili školního kola.

Fotografie z akce