Přednáška na téma HIV/AIDS

03.05.2010 20:25

V letošním školním roce jsme se v rámci prevence sociálně-patologických jevů mimo jiné zaměřili rovněž na problematiku sexuální výchovy a s ní spojená rizika pohlavních nemocí. Z tohoto důvodu jsme se jako jedna z mála českých škol zapojili v prosinci roku 2009 do celosvětové kampaně boje proti AIDS. Proto se dvě dvojice našich žáků vydaly jednoho zimního dne do ulic města Frýdek-Místek, aby oslovily kolemjdoucí, nabídly jim symbol kampaně červenou stužku a za oplátku tak získaly finanční příspěvek, jenž pomůže lidem trpícím virem HIV. V průběhu sbírky se nám podařilo vybrat finanční částku přesahující výši 1.500,- Kč. Jsme velmi rádi, že jsme mohli přiložit pomocnou ruku.

Organizátorem výše zmiňované kampaně se stala Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP), o.s. Jako odměna a poděkování za spoluúčast nám byla nabídnuta možnost realizovat zdarma přednášku nazvanou HIV/AIDS. Přednášející urazil dalekou cestu až z Prahy, aby dne 4. března 2010 seznámil naše žáky sedmé, osmé a deváté třídy se způsoby prevence před nákazou virem HIV, se způsoby přenosu a naopak situacemi, při nichž se virus nepřenáší, dále pak s aktuálními statistikami – počty nakažených v rámci České republiky. Přestože se ve společnosti hovoří především o nejvíce postiženém kontinentu, jímž je Afrika, naši žáci měli možnost zhlédnout dokumentární film ze zcela jiné části světa, a to z nedaleké Ukrajiny. Ve snímku byly zachyceny životní příběhy dvou mladých mužů, kteří se nacházeli v posledním stádiu nemoci AIDS. Mohli jsme vidět jejich utrpení a život „na konci cesty", k němuž mířili ve velkých bolestech. Na závěr měly děti možnost klást přednášejícímu otázky týkající se daného tématu i jeho osobního života. Samotný lektor je HIV pozitivním a zároveň posledním dosud žijícím zakladatelem České společnosti Aids pomoc. I tato skutečnost změnila v očích mnoha žáků pohled na danou problematiku, což jsme si ověřili také zpětnou vazbou skrze diskusi, jež následovala po skončení přednášky v jednotlivých třídách. Mnozí soucítili s muži, které spatřili ve zmiňovaném dokumentárním filmu, jiné přivedla přednáška k vážnému zamyšlení. Jsme vděční za ochotu a vstřícnost pracovníků ČSAP, kteří nám napomohli dát prevenci v rámci HIV/AIDS na naší škole zcela nový rozměr. Zároveň vyjádřili možnost návštěvy Domu světla v Praze, v němž jsou ubytováni lidé HIV pozitivní a kde každý týden probíhá bezplatné testování. V příštím školním roce bychom se do kampaně rádi zapojili znovu.

Poděkování ČSAP za pomoc při celorepublikové sbírce

Mgr. Lukáš Pitřík