Pěvecká přehlídka

22.02.2010 23:40

Po úspěšné pěvecké soutěži ve školní družině následovala 17. února 2010 přehlídka na ZŠ Komenského ve Frýdlantě n. O., kam děti jely za doprovodu p. vychovatelky A. Žilkové.

Všichni účastníci z blízkých škol, tedy děti ze školních družin, se postaraly o pěkný dopolední hudební a taneční program, kolegyně z hostitelské školy zase o příjemnou atmosféru.

Poděkování patří všem, hlavně našim účastníkům. Filip Petroš, Nikol Ivánková, D. Metznerová i Barbara Velčovská opravdu vzorně reprezentovali janovickou školu i družinu.

Fotky z akce

Za školní družinu A. Žilková, vychovatelka