Nová školní budova

29.07.2010 14:57

Řešení přišlo v kompromisním návrhu, který umožňoval postavení školní budovy s potřebným počtem učeben, ale bez vedlejších místností, a to z poskytnuté částky 10 milion korun. Tato maximální suma, kterou byl kraj ochoten poskytnout, stačila pouze na podlimitní stavbu učebního traktu. S nedostatečným vybavením, zejména s chybějící tělocvičnou, se proto škola potýkala ještě mnoho let po vybudování nové budovy. Nicméně obec přistoupila i na tyto podmínky, protože počet žáků stále narůstal a hrozilo také nebezpečí, že by mohlo dojít k přeložení měšťanské školy do jiné obce.

Začaly tedy přípravy ke stavbě. Projektovou dokumentaci urychleně vypracoval Okresní stavební podnik ve Frýdku-Místku a 15. října 1953 mohla být stavba pod jeho vedením konečně zahájena. Jak bývalo v tehdejší době zvykem, na práci se významně podíleli místní občané bezplatnými brigádami.

V té době proběhla jedna z mnoha reorganizací, kterými prošlo naše školství, můžeme směle říci, že jedna z nejpodařenějších. Od 1. září 1953 vstoupila v platnost nová školská soustava, podle níž obecné a měšťanské školy splynuly v tzv. osmileté střední školy. V Janovicích tak zanikla dosavadní obecná škola, která zde existovala 133 let. Poslední léta před výstavbou nového objektu uvolnilo ředitelství obecné školy všechny místnosti pro měšťanku a pro svůj provoz užívalo náhradních místností v sousedství (u Nálepů). Když se měšťanka přestěhovala do svého nového sídla, prodělala budova obecné školy generální opravu a byla přestavěna pro účely mateřské školy a úřadovnu MNV.

Mezitím zdárně pokračovalo budování nové školy a po necelých dvou letech bylo ukončeno. V okolí byl vysazen okrasný parčík, zřízen ovocný sad a fotbalové hřiště. Investice si vyžádala celkový náklad dva a čtvrt milionu korun v nové měně.

Dne 28. srpna 1955 proběhlo slavnostní otevření nové školní budovy. Byl připraven kulturní program, jehož hlavním aktérem byl soubor písní a tanců Ondráš a samozřejmě také žáci. Akci natáčel ostravský rozhlas (Televize vysílala v té době pouze v Praze, studio v Ostravě vzniklo až 31. prosince 1955). Dojemnou chvílí bylo symbolické odemykání školy. Zástupce školských orgánů předal klíč řediteli školy Oldřichu Březinovi a ten jej svěřil dvěma vybraným žákům, kteří pak slavnostně novou školu otevřít. Této cti se dostalo Marii Bílské a Aloisi Garbovi. Jistě to pro ně byl nezapomenutelný zážitek.