Nová položka "Ekoškola" v menu

23.09.2010 20:45

V hlavním menu byla pro snadný přístup a přehlednost zřízena samostatná položka "Ekoškola".

Budete v ní nacházet vše, co s ekoškolou souvisí.

Původní položka v "ZŠ Janovice" byla zrušena.