Karneval v ZŠ

10.03.2010 10:54

V pátek 26. února se tělocvična základní školy proměnila na louku, kde pobíhali malí broučci, včeličky, motýlci a další zástupci hmyzu. Proč? Konal se tradiční dětský karneval.

Do karnevalových příprav se zapojili skoro všichni žáci 1. stupně. V družině a ve čtvrté třídě se připravovala výzdoba do tělocvičny, pátá třída společně se šestou třídou nám pomohla přinést židličky a lavice z tříd. Těžší lavice pak přinesli žáci deváté třídy. Karneval se nemůže obejít bez občerstvení, které pro nás připravili žáci v zájmovém kroužku Vaření, paní Kimlová a paní Ivánková. Musíme přiznat, že sladké moučníky byly vyprodány hned
a svědčily o velmi dobré kvalitě. Slibujeme, že příští rok upečeme více a koupit si budou moci i ti, kteří přišli pozdě. Již tradiční chlebíčky připravili žáci čtvrté třídy a jednohubky nachystali žáci třetí třídy. Připravená byla i velmi hodnotná a bohatá tombola. Vše bylo nachystáno, připraveno. Karneval mohl začít.

Kolem půl třetí se již začaly objevovat v tělocvičně první berušky, motýlci, květinky, včelky, neboť karneval byl na téma Co se děje v trávě. Samozřejmě se objevily i další masky, protože na louku si přijde odpočinout i unavený pirát, stará ježibaba, moudrý král, krásná princezna a další.

Také paní učitelky nemohly na tomto karnevalu chybět a  zahájily karneval v hudebním doprovodu Čmelích medvídků. S programem nám pomáhali klauni, kteří si připravili pro děti spoustu her, soutěží a nápadů. Karnevalového dovádění se také zúčastnili rodiče. Ti přišli ve velkém počtu nejen podpořit své děti, vyzkoušet připravené dobroty, ale zapojit se i do tanečního reje. Atmosféra a nálada byla velmi příjemná a všichni se bavili. Škoda jen, že všechno musí skončit. A také náš karneval se po šesté hodině chýlil ke konci. Všechny berušky, včelky, květinové víly, motýlci a Ferdové se vydováděli a museli jít domů.

Po ukončení karnevalu pak nastalo velké stěhování židlí a lavic zpátky do tříd. Chtěly bychom poděkovat Všem rodičům ( maminkám i tatínkům ) za jejich ochotu a pomoc. Bez nich bychom tam strávily ještě další hodinu než bychom uvedly vše do původního stavu. Poděkování patří i rodičům, kteří přispěli dárkem do tomboly. Poděkovat dále musíme ještě Radě rodičů, která finančně přispěla na vystoupení klaunů a všem učitelkám 1. stupně
a školní družiny.

Fotky z karnevalu