Hospodaření Rady rodičů ve školním roce 2013/2014

09.12.2015 10:12

 

Příjmy  
Příspěvky od rodičů 35 700,-
Příjmy celkem 35 700,-

 

Struktura příjmů

Třída Počet žáků Vybráno Příspěvek třídě z RR
1. 13 3 300,- 1 300,-
2. 17 - 1 = 16 4 350,- 1 600,-
3. 17 3 150,- 1 700,-
4. 17 - 1 = 16 4 200,- 1 600,-
5. 17 - 1 = 16 4 200,- 1 600,-
6. 14 3 300,- 1 400,-
7. 14 - 1 =13 3 900,- 1 400,-
8. 19 - 1 = 18 5 250,- 1 800,-
9. 13 3 750,- 1 300,-
Celkem 136 35 400,- 13 700,-
Z loňského roku   300,-  
Celkem   35 700,-  

 

Výdaje  
Příspěvek jednotlivým třídám 13 700,-
Cestovné a startovné žáků 2 500,-
Mikuláš 2013 4 000,-
Žákovská rada 2 000,-
Lyžařský výcvik 1 500,-
Karneval 2 000,-
Den učitelů (květiny) 500,-
Den dětí příspěvek od obce + 8 000,-
Příspěvek na divadlo 1 000,-
Výdaje celkem 35 200,-

 

Rezerva do dalšího šk. roku 500,-