Historie školy

06.08.2010 08:32

Byl zveřejněn článek o historii janovického školství. Naleznete jej v sekci "ZŠ Janovice"
v podsekci "Historie školy".

Text je rozdělen do pěti okruhů:

1    Období do konce II. světové války
2    Situace po II. světové válce
3    Nová školní budova
4    Přístavba a tělocvična
5    Školství na Bystrém

Mgr. Jan Ledvoň