ZŠ - Exhibice dravého ptactva

14.06.2010 09:45

Den, jenž následoval po Dni ochrany obyvatelstva, byl naplněn nejen výukou, ale rovněž cvičným požárním poplachem a následnou exhibicí dravého ptactva pro všechny žáky naší školy. Ti si mohli vyslechnout odborný výklad obsahující stěžejní informace jak o jednotlivých dravých ptácích, tak také o historii sokolnictví, jehož počátky sahají v Evropě do období středověku. V reálu jsme pak měli možnost spatřit různé druhy sokolů, výra velkého či orla skalního. Děti si je mohly pohladit a spatřit jejich majestátnost i za letu. I zde hovoří samy za sebe fotografie. Proto psáti více slov by bylo zbytečné. Jsme velmi rádi, že se nám oba dny zdárně povedly, a to i díky příznivému počasí. Rádi bychom však i touto cestou mnohokrát poděkovali spolku Jean van Coppenolia, ukázky dravého ptactva Bohumín za čas, který nám jeho členové poskytli.

Děkujeme Radě rodičů ZŠ za financování této krásné akce.

Fotografie z exhibice dravého ptactva

Mgr. Lukáš Pitřík