Den tvořivých ekorekordů v ZŠ Janovice

10.01.2011 22:18

Bližší informace o připravované akci naleznete v tomto letáku.