Den stromů - článek a fotky z projektového dne

07.11.2010 22:23

Dne 19. října 2010 se na Základní škole Janovice uskutečnil k příležitosti Světového dne stromů projektový den s názvem Strom ve škole, škola v lese. Této akce se zúčastnila nejen celá škola – učitelé a žáci, ale i široká veřejnost.

Učitelé chtěli žákům předat zábavnou formou zajímavé a praktické informace o stromech, jejich důležitosti (nejen) pro ekosystém, zvýšit osobní angažovanost žáků v ochraně životního prostředí a posílit jejich pocit zodpovědnosti za své životní prostředí. O naplnění těchto cílů jsme se přesvědčili prezentací jejich práce, která spočívala nejen v rovině teoretické, ale také ve výrobě skupinového stromu jakoukoli výtvarnou technikou.

Na organizaci celého dne se spolupodíleli žáci z ekotýmu, žákovské rady (celkem přes 20 žáků 4. - 9.ročníku) a celý pedagogický sbor.

První část dne byla vedena formou kooperativní výuky s přispěním činnostního učení na téma Stromy. Děti získaly informace o léčivém účinku stromů a jejich energii, o památných stromech na našem území, o typech dřev a jejich využití, o našem národním stromu - lípě, o výrobě ručního papíru, o globálních aspektech úbytku stromů, zjistily, jak vypadá strom pod mikroskopem a mnoho dalších zajímavostí.

Druhá část byla věnována výtvarnému skupinovému zpracování stromu předem zvolenou technikou. Výsledky tvůrčí činnosti byly velmi nápadité a osobité u každého z výrobků. Děti prvního stupně ztvárnily stromy prostorově a pestrobarevně. Mohli jsme vidět strom z recyklovaného papíru s krásným ptačím hnízdem, dále ekologický strom z roliček toaletního papíru nebo také strom s budkou a peříčky. Dalším překvapením byl strom z mačkaného papíru. Druhý stupeň měl stromy s poselstvími a s příběhy. Jedním z nich byl například tzv. janovický hybrid, jemuž žáci vymysleli i nápaditou prezentaci. Dále jsme se mohli setkat s koláží stromu z lidských rukou, se stromem  lidských vlastností a jinými.

Den stromů bez opravdového lesa by byl smutný. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na profesionála z oboru lesnictví s prosbou o realizaci besedy o lese a ten v rámci vzdělávacího projektu „Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji“ strávil s žáky několik hodin v přírodě a děti s ním zkoušely identifikovat dřeviny, poznávaly svůj strom, měřily jej a diskutovaly o tom, jak roste les.

V našem projektu spatřujeme několik výhod.

Jednou z nich bylo zastavení se v uspěchané době a vzdání holdu těmto impozantním rostlinám.

Další byla zkušenostní stránka, kde žáci z devátých ročníků pomáhali několika skupinám na prvním stupni. Přiučili se nejen znalostně-výtvarnému vzdělávání mladších spolužáků, ale také si vyzkoušeli vedení mladších spolužáků ve výchovně vzdělávacím procesu. Dokladem toho jsou slova žákyně z 9. třídy, která se bude hlásit na Pedagogické lyceum v Ostravě: „Tato zkušenost se mi velmi líbila. Byla jsem nadšená z učiva, které připravila paní učitelka pro malé děti a velmi oceňuju možnost vyzkoušet si spolupráci a vedení malých spolužáků“.

Třetí výhodu je zapojení veřejnosti do činnosti školy. Spolupráce byla jednak formou sběru papíru, ale také hlavně v soutěži o Nejkrásnější strom v mém okolí. Do soutěže bylo přihlášeno 15 snímků stromů, kde žáci volili ten nejvydařenější. Ceny pro vítěze a materiál na projekt jsme pořídili z finančního příspěvku Rady rodičů.

Poselství tohoto projektového dne je dvojí.

Žáci naší školy získávají čím dál více kompetencí pro vlastní realizaci a pro práci v kolektivu.

Není nám jedno, v jakém prostředí žijeme a jak se k němu chováme.

Jsme přesvědčeni, že toto jsou důvody, proč v těchto projektových dnech pokračovat.

Fotografie z projektového dne Den stromů

Monika Olšáková