ZŠ - Den ochrany obyvatelstva

14.06.2010 09:35

Vzhledem k blížícímu se konci školního roku, kdy už děti soustředí své myšlenky spíše na čas strávený u vody, s kamarády či na dovolené, jsme se rozhodli zpříjemnit jim horké červnové dny realizací několika různorodých aktivit, které se nám velmi vydařily, a to i díky vzájemné spolupráci s několika dalšími institucemi.

Tou první byl již tradiční Den ochrany obyvatelstva, který se uskutečnil 10. června 2010 v prostorách naší školy. Na rozdíl od předchozího roku, kdy svou iniciativu maximálně projevili pedagogové, letos tomu bylo poněkud jinak. O vzájemnou spolupráci jsme požádali Hasičský záchranný sbor z Frýdku-Místku. Díky jejich vstřícnosti mohly děti prvního stupně absolvovat prohlídku požárního zásahového vozidla, která byla doprovázena vždy originálním výkladem jednoho z hasičů. Děti se střídaly po menších skupinkách a aby byly i ony vtaženy do povídání, zapojila se i "mini" praktická ukázka funkčnosti požární stříkačky. Žáci se tak mohli alespoň trochu na chvíli zchladit v horkém – kalendářně již téměř – letním dni. 

Po vyčerpávající a velmi přínosné akci hasičů se k prvnímu stupni připojil stupeň druhý, který se v průběhu předcházející hodiny seznámil s problematikou evakuace a obsahem evakuačního zavazadla. Na scénu nastoupili zdravotníci Českého červeného kříže rovněž z Frýdku-Místku. Ti si naše žáky rozdělili do celkem osmi skupin pro osm stanovišť, přičemž čtyři z nich byla soustředěna v prostorách tělocvičny – pro děti I. stupně – a zbylé čtyři pak venku v zadní části pozemku školy pro druhý stupeň. Děti se mohly vždy v rámci daného stanoviště během 30 minut přiučit základům poskytování první pomoci, a to od jednotlivých život zachraňujících úkonů, jako je zástava tepenného nebo žilního krvácení, resuscitace, různé typy polohování raněného apod., až po zlomeniny či popáleniny. Naučily se řadu praktických ošetřujících úkonů, které si mohly samy vyzkoušet. A tak nechyběl ani nácvik umělého dýchání z plic do plic na figuríně. Jsme si vědomi, že dnešní doba přináší i dětem řadu nečekaných událostí, a proto se naším cílem stává prevence a potřeba vědomí, jak se v daných situacích zachovat. A právě tuto potřebu se snažíme předávat i našim žákům.

Jelikož o atmosféře onoho dne vypovídají samotné fotografie, dovolíme si závěrem ještě upřímně poděkovat především panu Jaroslavu Mikolasovi, DiS za možnost realizace ukázky zásahového vozidla Hasičského záchranného sboru ČR při Odborném učilišti požární ochrany ve Frýdku-Místku i samotnému hasiči, který nás výkladem provázel.

Náš velký dík náleží rovněž Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek, jeho paní ředitelce a osmi mladým dobrovolným zdravotníkům, kteří si našli čas a přijeli mezi nás.

Děkujeme a těšíme se na naši další případnou budoucí vzájemnou spolupráci.

Fotografie ze Dne ochrany obyvatelstva

Mgr. Lukáš Pitřík