Beseda o CHKO Beskydy

04.01.2011 12:46

Dne 28. listopadu 2010 se na základní škole Janovice uskutečnila beseda s pracovníkem CHKO Beskydy, panem Šulganem. Toto setkání se uskutečnilo pro žáky 4.-7 tříd v rámci environmentálního vzdělávání.

CHKO Beskydy je území s velkým množstvím specifik, a tak se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací. CHKO Beskydy bylo založeno v roce 1973 a s 1 160 km2 je největším chráněným územím na území České republiky. V této oblasti se nachází 10-15 rysů, 10 vlků a do 5 medvědů. Tyto stavy zvěře jsou lesníky pravidelně kontrolovány a evidovány.

Žáci byli poučení o geografických rozměrech CHKO Beskydy, o chování na území chráněných oblastí, o výskytu zvěře i rostlin, o tom, jak se chovat při namátkové setkání s některými živo některými živočichy, jako na příklad s medvědem.

Pan Šulgan svoji besedu obohatil svoji zajímavou a poutavou řečí, kterou doprovázel fotografiemi a snímky, které byly dětem promítány s pomocí počítačové techniky. Dále jsme mohli vidět mnoho unikátních odlitků zvířat, mezi nimiž byli stopy medvědů, vlků i člověka (viz.obrázek pod textem). K výuce jsme obdrželi mnoho materiálů pro lepší informovanost o CHKO.

Děti byly spokojeny s programem a dokladem toho jsou zpětné vazby, které psaly po besedě. Co jsme se z nich dozvěděli?

Více než 50% žáků zaujalo vše ohledně medvědů – jak se odchytávají, jak se chová medvědí matka, jak se stará o mláďata, jak se medvěd přibližuje lidem a o tom, že medvěd je všežravec a 90% jeho potravy tvoří hlavně rostliny.

Na otázku, co jsi našel v besedě poučného odpověděli žáci zejména chování a bezpečnost v CHKO Beskydy.

Za všechny bych ráda uvedla vyjádření Kristýny Stillerové z 7.třídy. Napsala:

Vždycky jsem si jako malá myslela, že náš kraj není pro ČR důležitý, není vidět, ale je krásné Beskydy více poznat. Zaujalo mě, že jsou Beskydy Evropsky důležité.

Co by si děti přály příště za besedu?

Psali zejména o rybách, o Zemi- kdy nastane konec světa, o dinosaurech, o přežití v přírodě, o národních parcích, o ohrožených druzích rostlin a živočichů aj.

Na základě této úspěšné besedy budeme hledat další možnosti, jak žákům zprostředkovat poznatky o přírodě nejen s pomocí učitelů, ale také s pomocí odborníků, kteří se prací s přírodou zabývají.

Velké poděkování patří panu Šulganovi za výbornou práci s dětmi a CHKO Beskydy za materiály, které zdarma škole věnovali.

Mgr. Monika Olšáková