Aktuální informace ke kvalitě ovzduší v MSK

27.01.2010 14:40

V souvislosti s extrémně vysokými hodnotami prachových částic v ovzduší na území celého Moravskoslezského kraje a předpokladem trvání tohoto stavu i v následujících dnech upozorňuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje občany na dodržování zásad, kterými mohou zmírnit eventuelní zdravotní dopady související s vysokou prašností v ovzduší.

Doporučení platí zejména pro děti, seniory, osoby trpící srdečně cévními a respiračními chorobami a se sníženou imunitou

  • omezit pobyt ve venkovním prostředí
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina)
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť
  • dle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (např.barvy, rozpouštědla)

Vývoj situace je možno průběžně sledovat na https://www.chmi.cz/poboc/OS/salamoun/imise.html 
nebo na telefonním čísle: 596 900 265.