15. 03. 2011

28.03.2011 11:57

Zápis ze schůzky rady rodičů dne 15. 3. 2011

  

Přítomni: B. Kozlová, K. Boorová, J. Grzymková, M. Máchová, M. Gombárová, J. Bínová, 
              R. Flégrová, Š. Godovčíková

 

Hlavní téma:

Oslava dne dětí v Janovicích – termín konání stanoven na  4. 6. 2011

 

Diskutovány následující body:

  • Témata dětského dne
  •  Úkoly na stanovištích
  • Kulturní program
  • Spolupracující organizace
  • Dárky a odměny 

Vše zatím ve fázi návrhů

 

Úkoly:

1.      Šárka Godovčíková, Jana Bínová – osloví potenciální spoluorganizátory s žádostí 
         o spolupráci

2.      Kateřina Boorová – požádá o kulturní program MŠ

3.      Všichni zúčastnění navrhnou témata a možné úkoly

Další schůzka se koná v úterý  26. 4. 2011 v 18,00 v restauraci Ondráš.

 

Zapsala: Jana Bínová