15. 03. 2010

02.04.2010 10:38

Zápis z jednání Rady rodičů dne 15. 3. 2010

Přítomni: Šárka Godovčíková, Renata Flégrová, Jana Bínová, Kateřina Boorová, 
              Brigita Kozlová

Host: Jana Grzymková

Hlavní projednávané téma: Den dětí 2010

  • Termín konání: 5.6.2010, 15-20,00 hod.
  • Téma: Ten dělá to a ten zas tohle
  • Stanoviště budou tematicky zaměřena na různá povolání, část bude zajištěna svépomocí, část za přispění externích subjektů. Cílem je umožnit dětem vyzkoušet si činnosti, se kterými se v běžném životě nesetkají
  • Doprovodné aktivity: vystoupení psů, skákací hrad nebo trampolína, jízda na koni, lanové centrum (vše je zatím v jednání)
  • Rada rodičů požádá MŠ a ZŠ o zajištění kulturního programu
  • Další schůzka Rady rodičů se uskuteční koncem dubna.

Zapsala Jana Bínová