Fotogalerie - archiv

 

2015/2016

Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Smokeman
Orientační běh I. stupně - 3. ročník
Akce Žákovské rady
Cestopis Tajemná Indie a kouzelná Evropa
Návštěva knihovny
Dějepisný exkurz
Ekokonference
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků 9. třídy ve Velké Británii
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků 8. třídy v Německu
Zápis do první třídy
Hasík
Karneval 2016
Kin-ball
Hitrádio Orion
Jizerská 50
Škola osobního života
Jedna noc na Karlštejně
Noc s Andersenem I.
Napříč školou v Janovicích
Turnaj v pexesu
 

2014/2015

Orientační běh
Den evropských jazyků
Dějepisná exkurze
Přespolní běh
Vánoční dílny
Putovní výstava Tomáš Baťa
Cestopis o Africe
Předvánoční čas 2014
Zápis do první třídy
Taneční soutěž Battle
Karneval
Setkání škol ZŠ Janovice a ZŠ Lískovec
Výtvarná soutěž
Den rodiny
Projekt Škola nanečisto
Slavnostní předávání titulů Ekoškola v Praze
 

2013/2014

Ekotým na jednání zastupitelstva
Moderní dějiny: Berlínská zeď
Den jazyků 2013
Velká schůzka ekotýmu
Orientační běh
Adaptační pobyt 7. třídy
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji
Biodiverzita Janovic
Výlet do knihovny
Turnaj v badmintonu
Vánoční dílny
Turnaj v pexesu
Vánoce na Valašsku
Vánoční příběh a jeho poselství
Zápis do první třídy
Dance battle 2014
Divadlo (nejen) pro děti z MŠ
Karneval 2014 v ZŠ
První jarní den v naší ZŠ
Noc s Andersenem 2014
Den Země
Jarní ekologické aktivity na ZŠ Janovice
Slavnostní vyhlášení cen Gratias Tibi
 

2012/2013

Evropský den jazyků
Adaptační pobyt 6. třídy
Den bláznivých účesů
Turnaj ve vybíjené
Moderní dějiny
Lampióny
Jarmark - dílny
Vánoční jarmark
Čtení malým dětem
Taneční soutěž Battle
Vánoční černobílý volejbal
Zápis do první třídy
Exkurze do knihovny
Školní družina - Talentmánie
Recitační soutěž žáků I. stupně
Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy
Karneval
Recitační soutěž II. stupně
Angličtina zajímavě
Vítání jara
Otvírání studánek
Noc s Andersenem
Den Země
Výprava za mořskými želvami
Turnaj v badmintonu
Den ochrany obyvatelstva
Beseda - 2. třída
Exkurze 7. třídy do Bezručova srubu na Ostravici
Exkurze na skládku
Projekt Nanečisto 2013
Janovice mají talent
Prožitkový pobyt 1. a 2. třídy
Den ochrany obyvatelstva - 5. třída
Slavnostní setkání Ekoškol a předání titulu EKOŠKOLA